מה הוא גיל העובדים שבגינו חלה החובה להפריש לפנסיה?

Business Corporate Colleagues Co-workers Job Concept

במהלך עבודתנו כבודקי שכר אנו נשאלים לעיתים קרובות למתן הסברים להגדרות בתחום  הפנסיוני, להלן מספר מונחי יסוד שחוזרים בשאלות אלו.

צו ההרחבה חל כאמור על כל עובד שכיר, וזאת החל מגיל 21 לגבר וגיל 20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה. דהיינו, הגיל שבו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, אשר כיום הינו גיל 67 הן לנשים והן לגברים, לפי חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004.

ממתי חלה החובה להפריש לפנסיה ?

מועד צמיחת הזכאות לקבלת הפנסיה, תלוי בשאלה האם בעת קבלתו של העובד למקום עבודתו החדש, היה לו כבר ביטוח פנסיוני:

  • במידה והעובד התקבל לעבודה כשעדיין אין לו ביטוח פנסיוני – אזי החל מיום 1.1.2008, זכאותו תקום בתום 9 חודשי עבודה באותו המקום, והחל מיום 1.1.2009, זכאותו תקום בתום 6 חודשי עבודה בלבד.
  • במידה והעובד התקבל לעבודה כשכבר יש לו ביטוח פנסיוני – זכאותו תקום החל מיומו הראשון בעבודה, ללא צורך בתקופת המתנה, אם כי ביצוע ההפרשות בפועל יחל לגביו רק לאחר 3 חודשי עבודה, וזאת רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם.

ביטוח מפני מוות

מכונה גם פנסית שארים. ביטוח זה מקנה לשארי המבוטח, אלמנתו וילדיו סכום חד פעמי או תשלומי קצבה חודשית עם מותו של המבוטח.

מי הוא עובד זכאי?

ההסכם מחייב כל מעסיק להפקיד הפקדות לקרן פנסיה (נשים החל מגיל 20 וגברים החל מגיל 21) עבור עובדים המועסקים לפחות 6 חודשי עבודה. במידה ולעובד הסדר פנסיוני קודם יש לבצע עבורו הפקדות לפנסיה תוך 3 חודשים ממועד תחילת עבודתו. עובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד, ואינו מקבל קצבת זקנה למעט קצבת הזקנה מביטוח לאומי זכאי להמשך הפקדות במסגרת צו ההרחבה.
בשנת החל מינואר 2017 עומד אחוז ההפקדות במסגרת פנסיית חובה על 6% הפקדות עובד, 6.5% הפקדות מעסיק ו-6% הפקדות מעסיק לפיצויים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן