רכיבי הביטוח הפנסיוני של העובדים

Businesswoman at work as advisor in office, financial consultant with documents and customer. Health insurance broker meeting Chinese manager, businessman signing contract with retirement plan agent

במהלך עבודתנו כבודקי שכר אנו נשאלים לעיתים קרובות למתן הסברים להגדרות בתחום  הפנסיוני, להלן מספר מונחי יסוד שחוזרים בשאלות אלו.

הביטוח הפנסיוני כולל  את מרכיב החיסכון לגיל הפרישה, כאשר בנוסף רשאי כל עובד לרכוש לעצמו גם את שני הכיסויים הביטוחיים הבאים

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

מכונה גם פנסית נכות. ביטוח זה מקנה למבוטח, שיכולתו לעבוד נפגעה, באופן מלא או חלקי, קצבה חודשית המשולמת לו לפי דרגת נכותו, וזאת לכל משך תקופת נכותו עד הגיעו לגיל פרישה.

ביטוח מפני מוות

מכונה גם פנסית שארים. ביטוח זה מקנה לשארי המבוטח, אלמנתו וילדיו סכום חד פעמי או תשלומי קצבה חודשית עם מותו של המבוטח.

מי הוא עובד זכאי?

ההסכם מחייב כל מעסיק להפקיד הפקדות לקרן פנסיה (נשים החל מגיל 20 וגברים החל מגיל 21) עבור עובדים המועסקים לפחות 6 חודשי עבודה. במידה ולעובד הסדר פנסיוני קודם יש לבצע עבורו הפקדות לפנסיה תוך 3 חודשים ממועד תחילת עבודתו. עובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד, ואינו מקבל קצבת זקנה למעט קצבת הזקנה מביטוח לאומי זכאי להמשך הפקדות במסגרת צו ההרחבה.
בשנת החל מינואר 2017 עומד אחוז ההפקדות במסגרת פנסיית חובה על 6% הפקדות עובד, 6.5% הפקדות מעסיק ו-6% הפקדות מעסיק לפיצויים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן