צו ההרחבה להפקדות בקרן הפנסיה

Retirement saving and pension planning

כחלק מתפקידו של בודק השכר, הוא עורך בדיקה תקופתית בדבר עמידה בדרישת צו ההרחבה להפקדות בקרן הפנסיה – בדיקת תשלומים לקופת גמל– בדיקה שעניינה בחינת סך כל התשלומים לקופת גמל המחויבים לפי ההוראות.

רקע

באוגוסט 2011 נחתם צו הרחבה המשפר את תנאי הסכם הקודם משנת 2008, לפי הצו החדש ההפקדות לפנסיית חובה יגדלו עד ל-18.5% בשנת 2017.

פנסיה לכל עובד זכאי

צו ההרחבה, כולל כל עובד במדינת ישראל לזכאות להסדר פנסיוני, הווה אומר פנסיית זקנה וכן כיסויים למקרי אובדן כושר עבודה ומוות. הסכם המסגרת לביטוח פנסיוני במשק קובע כי ההפקדות לפנסיה יבוצעו לקרן פנסיה חדשה, כברירת המחדל.

מי הוא עובד זכאי?

ההסכם מחייב כל מעסיק להפקיד הפקדות לקרן פנסיה (נשים החל מגיל 20 וגברים החל מגיל 21) עבור עובדים המועסקים לפחות 6 חודשי עבודה. במידה ולעובד הסדר פנסיוני קודם יש לבצע עבורו הפקדות לפנסיה תוך 3 חודשים ממועד תחילת עבודתו. עובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד, ואינו מקבל קצבת זקנה למעט קצבת הזקנה מביטוח לאומי זכאי להמשך הפקדות במסגרת צו ההרחבה.
בשנת החל מינואר 2017 עומד אחוז ההפקדות במסגרת פנסיית חובה על 6% הפקדות עובד, 6.5% הפקדות מעסיק ו-6% הפקדות מעסיק לפיצויים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן