הגדרות מונחי התחום הפנסיוני

Executives listening to presentations from employees,Office worker is presenting job with tablet and secretary is taking notes.

במהלך עבודתנו כבודקי שכר אנו נשאלים לעיתים קרובות למתן הסברים להגדרות בתחום  הפנסיוני, להלן מספר מונחי יסוד שחוזרים בשאלות אלו.

מה היא פנסיה?

פנסיה הינה סוג של גמלה חודשית אשר משולמת לעובדים, בדרך כלל שכירים אך גם עצמאים, במטרה להבטיח המשך הכנסה לעובדים בעת הפסקת עבודתם עקב פרישתם לגמלאות.
כספי תשלומי הפנסיה נצברים לאורך שנות עבודתו של העובד במסגרת ביטוח פנסיוני, ובאמצעות העברת הפקדות הן מטעם המעסיק והן מטעם העובד, כאשר שיעור ההפרשות נקבע באחוזים ביחס לשכרו של העובד.
הפנסיה הנה מעין קופת חסכון לעת פרישה. במהלך שנות עבודתו, העובד מפריש מראש כספים אשר ישמשו אותו בדיעבד לשנים שלאחר פרישתו מעבודה, ויעניקו לו הכנסה סבירה לקיום בכבוד, ואף יאפשרו לו לשמור במידה כזו או אחרת על רמת החיים שאליה הורגל לפני הפרישה.

מדוע חשוב שהמעביד יקפיד על הפרשות לקופות הפנסיה?

בשל חשיבותה הרבה של הפנסיה, מדינת ישראל מעוניינת לעודד את אזרחיה לחסוך לגיל פרישה, על מנת שהם יוכלו לקיים את עצמם עם הגיעם לגיל פרישה באופן עצמאי, ומבלי שהם יהיו תלויים בה.
בהתאם לכך בנוסף לחקיקת צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה, המדינה גם מעניקה הטבות מס שונות לגבי כספי החיסכון הפנסיוני, אשר אינן חלות על אפיקי חיסכון אחרים. מנגד, המדינה גם מאלצת את העובדים להימנע ממשיכת כספי הפנסיה לפני הגיעם לגיל הפנסיה, וזאת באמצעות הטלת קנסות על כל מי שיעשה כן.

מי זכאי לקבל פנסיה?

כל העובדים השכירים יכולים לקבל פנסיה, וזאת מכח הסכם עבודה אישי, הסכם קיבוצי, וכן מכח צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה, אשר מטיל על המעסיק חובה לערוך ביטוח פנסיוני לכל עובד.
כתוצאה מכך, כיום קיים למעשה ביטוח פנסיוני לכל העובדים השכירים במשק, בין ממקור הסכמי ובין מכח הדין.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן