תמצית עבודתו של בודק השכר

The essence of the salary tester job

בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב – 2011 משרדנו מבצע בדיקות של נאותות תנאי ההעסקה והוצאות השכר המשולמות לעובדים, הן לעובדים המועסקים ישירות ע"ל העסק והן עובדי הקבלן המועסקים על ידי העסק בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה. הבדיקה מבוצעת  ע"י בודק שכר מוסמך שעבר את מבחני ההסמכה של משרד העבודה.

בסוף התהליך הבדיקה יוגש "דוח ביקורת בודק שכר", בדוח מרכז את ממצאי ביקורת השכר אודות עמידת העסק בהוראות חוק בדיקת השכר תוך מתן המלצות לתיקון בגין הפרות השכר שעלו בביקורת השכר.

תחום דיני העבודה מאופיין בדינאמיות רבה. החקיקה בנושא סבוכה ורוב המעסיקים אינם מתמצאים בה. לעיתים קרובות, הם אינם מודעים לאופן שבו עליהם להתנהל בעת קבלת עובד, פטורי עובד רישום ומעקב על שעות עבודה ומנוחה  של העובדים.. המעסיקים לא מודעים להבדל בין עובדים שעתיים לבין העסקה על בסיס של שכר חודשי. גם העובדים מצדם אינם בקיאים ברוב הסעיפים המופיעים בתלוש השכר שלהם.

בשנים האחרונות, מאז כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה בכל הקשור בדיני עבודה, הופכים מנהלי הארגון להיות חשופים יותר לתביעות אזרחיות, מנהליות ופליליות. אנו שומעים על מקרים רבים שבהם עובדים תבעו את המנהלים שלהם לאחר שלא שולם להם שכר הוגן, שפוטרו באופן לא תקין או שזכויות מסוימות המגיעות להם על פי חוק קופחו.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן