אכיפת חוקי עבודה – משרד הכלכלה

Labor Law Enforcement - Ministry of Economy

יעדה המרכזי של יחידת האכיפה הוא הקמת כוח הרתעה למניעת עבריינות בשוק העבודה, ולדאוג לקיום ההוראות הקוגנטיות שבחוקי העבודה. הוראות אלה מעגנות את זכויותיהם הבסיסיות של העובד, אשר אינן ניתנות לויתור על ידו ו/או להתניה ע"י המעסיק. כמו כן, רואה עצמה יחידת האכיפה כגוף מחנך ליצירת שוק עבודה הוגן, שיתרום, באמצעות שמירה על קיום החוקים, לקיום בכבוד של כלל ציבור העובדים במדינת ישראל.

האכיפה מתבצעת במסגרת החוקים הבאים:

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן