בודק שכר מוסמך – מה תפקידו?

החוק החדש מטיל אחריות ישירה בגין הפרות של זכויות עובדים על מעסיקים, ועל מנהלים בתאגיד באופן ישיר. החוק מעניק הגנות למזמין השירות מפני האחריות המוטלת עליהם במידה וינקטו באמצעים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדים ובכלל זה, הסתמכות על בדיקות שכר שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך.

מטרת בדיקת השכר הינה לספק למנהלי החברה מידע על מידת הציות של החברה לחוקי העבודה לגבי כלל המועסקים, ובכך לצמצם את החשיפה של הארגון ומנהליו, באופן אישי, בפני הליכים מנהלתיים ופליליים כמו כן לחשיפה האזרחית של החברה כלפי עובדים שזכויותיהם הופרו.

משרדנו יפיק דוח המרכז את הממצאים, שיכלול את עמידת התאגיד בהוראות חוק. כמו כן ייתן המלצות להתמודדות עם הפרות השכר שנמצאו והמלצות להקטנת החשיפה של התאגיד ומנהל  התאגיד, מפניהן.

צוות המחלקה יסייע במיסוד תהליכי עבודה ובקרות מותאמות למניעת ההפרות שנמצאו ועתידיות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן